AKTIVITETSPLAN VINTER/VÅR 2019

Velkommen til våre aktiviteter/dansekvelder vinter/vår 2019

På Bergegarda grendehus

18.01  Vanlig dansekveld, 19.00 - 22.00 
inngang kr. 40  for medlemmer og 50 for ikke-medlemmer

26-27.01  Kurshelg  !!
Lunsj begge dager.

01.02.   Vanlig dansekveld, 19.00 - 22.00 
inngang kr. 40  for medlemmer og 50 for ikke-medlemmer

15.02. ÅRSMØTE KL 18.00  INNKALLING

15.02. LIve musikk : ALLAN DUO, 19.00 - 23.00
inngang kr. 100,- for medlemmer og 200,- for ikke-medlemmer

01.03Vanlig dansekveld, 19.00 - 22.00 
inngang kr. 40  for medlemmer og 50 for ikke-medlemmer

15.03 .LIve musikk : TO FRAKKE KARER, 19.00 - 23.00
inngang kr. 100,- for medlemmer og 200,- for ikke-medlemmer


29.03LIve musikk : SVEIN ERIK SMEBY, 19.00 - 23.00
inngang kr. 100,- for medlemmer og 200,- for ikke-medlemmer

05.04.  Vanlig dansekveld, 19.00 - 22.00 
inngang kr. 40  for medlemmer og 50 for ikke-medlemmer

25.05  Sommeravslutning. LIVE MUSIKK med SWINGS og god mat.
           Mer info senere. Hold av datoen !